ECOstyle Contentcreatie
ECOstyle is een merk voor natuurvriendelijke producten voor tuin en dier. Voor het onderdeel tuin heb ik een halfjaar gewerkt als contentmaker voor social media en de website. Hierbij ging het om het bedenken van een strategie en contentrubrieken, het maken van de bijhorende content en daarnaast het opzetten en onderhouden van een moestuinblog. De beoogde audience voor al de content zijn groene moeders; globaal aangehaald – moderne moeders die belang hechten aan een natuurlijk verantwoorde levensstijl. De content bestond voornamelijk uit film en fotografie.
Vaste rubrieken waren o.a. de Moestuintip, Van Oogst Naar Gerecht: een rubriek met receptvideo’s, De Moestuin van: een rubriek waarin de moestuin van merkgebruikers centraal staat, Leer van de Expert: een rubriek waarin tuinexperts expertise delen, en tot slot Do It Yourself; een rubriek waarin alledaagse voorwerpen nuttig voor de tuin worden gemaakt.

You may also like

Back to Top